Αρχή Εγγραφείτε συνδρομητής Επικοινωνήστε μαζί μας
FnB Daily - Επικοινωνία
Όροι χρήσης
Η διαχείριση και εκμετάλλευση του παρόντος ιστοτόπου ("ο Ιστότοπος") και του ημερήσιου newsletter BnB Daily ("το Newsletter"), ανήκει στην εταιρεία Notice Content & Services ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ("η Εταιρεία").

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του Ιστοτόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Κανένα από τα κείμενα, φωτογραφίες και λοιπό υλικό που δημοσιεύεται είστε στον Ιστότοπο είτε στο Newlsetter δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο και το Newsletter και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου και ο αναγνώστης του Newsletter αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο site από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι οι servers μέσω των οποίων ο Ιστότοπος και το Newsletter τίθενται στη διάθεσή των χρηστών και συνδρομητών θα είναι διαθέσιμοι αδιάλλειπτα.

Πολιτική ακύρωσης συνδρομής
Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, η ακύρωση συνδρομής στο newsletter δεν είναι δυνατή, μετά την τιμολόγηση και τη χρέωση του Συνδρομητή. Αν συντρέχει σοβαρός λόγος, ο Συνδρομητής μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία και στη συνέχεια να ακυρωθεί η Συνδρομή του και να του επιστραφεί το ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του χρόνου μέχρι τη λήξη της περιόδου συνδρομής.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του Ιστοτόπου και του Newsletter με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο ηλεκτρονικό, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.


BnBdaily - Βαλαωρίτου 9, 10671 – Τηλ. 210-3634061   Όροι χρήσης